Welkom op de website van Handbalvereniging S.V.B.O.

Onze handbalvereniging bestaat sinds 04-06-1950 en is gevestigd in Barger-Oosterveld.

Vertrouwenspersoon HV-SVBO

Wie is de vertrouwenspersoon van Handbalvereniging SVBO?

Dit is Astrid Koopman-Siekman, zij is al jarenlang lid van onze vereniging en geregeld in de sporthal te vinden. Ze weet hoe ze om moet gaan met de vragen die je hebt. Je kunt Astrid bereiken via: 
Zij neemt daarna contact met je op.

Waarom heeft Handbalvereniging SVBO een vertrouwenspersoon?

Als vereniging is het belangrijk om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt en met plezier komt handballen. Dit betekent dat we binnen onze vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk moeten te voorkomen. Daarom hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld.

Wanneer ga je naar de vertrouwenspersoon?
Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor en kan zich dus – helaas – ook bij onze vereniging voordoen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het beste zou zijn dat degene die zich gedraagt op een manier die als ongewenst wordt ervaren daar direct op wordt aangesproken. Dit blijkt in de praktijk echter niet altijd even gemakkelijk.

Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die een plicht tot geheimhouding heeft en dus wat haar verteld wordt voor zich houdt.


De vertrouwenspersoon kun je benaderen als je binnen onze vereniging ongewenst gedrag ervaart, waarover je met iemand wilt praten. De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor de spelers maar ook voor trainers, coaches en ouders van spelers. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Uiteraard doet de vertrouwenspersoon niets zonder eerst met jou te overleggen en betrekt zij zonder jouw toestemming geen andere personen bij de zaak.