F2

Onze F2 komt uit in de Poule NO-Nrd-F-02-T

Sponsor: Herman Gerdes Sport │ Hoffard Stuc. werken


Leidster/trainster: Mariska Schutrups


f2 handbalvereniging svbo

Tom van de Weg

f2 handbalvereniging svbo

Saar Louwes

f2 handbalvereniging svbo

Jinthe Koning

f2 handbalvereniging svbo

Jasmijn de Bruijn

f2 handbalvereniging svbo

Tess Brookman

f2 handbalvereniging svbo

Emi Kok