Nieuws

Algemene ledenvergadering Navique Arena H.V . S.V.B.O . 

 

Hierbij nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden uit tot het

bijwonen van de ledenvergadering en wel op:

02 oktober 2019

Aanvang 20.45 uur

Locatie: kantine Sporthal Meerdijk

 

Namens het bestuur,

Adrie Viola