Nieuws

Nadat we vorig jaar de eer over hebben gelaten aan FC Emmen zijn onze dames dit jaar wel de sportploeg van het jaar geworden . Een geweldige prestatie! Gefeliciteerd dames!!

Vrijdag 1 november houden wij een feest voor iedereen die zich als vrijwilliger voor onze club heeft ingezet .

Voor de organisatie is het belangrijk om vooraf in te kunnen schatten hoeveel personen er aanwezig zijn . Wil iedereen die is uitgenodigd even aan Harry Wegkamp laten weten of je ook komt en met of zonder partner?

 

Alvast bedankt . 

Namens de organisatie van het vrijwilligersfeest . 

Algemene ledenvergadering Navique Arena H.V . S.V.B.O . 

 

Hierbij nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden uit tot het

bijwonen van de ledenvergadering en wel op:

02 oktober 2019

Aanvang 20.45 uur

Locatie: kantine Sporthal Meerdijk

 

Namens het bestuur,

Adrie Viola